در حال بارگذاری...

محیط سرسبز اطراف نمازخانه دانشکده

***قابل توجه کلیه اساتید محترم **

باسمه تعالی اساتید محترم با سلام و احترام، با توجه به تغییر نرم افزار آموزشی و نزدیک شدن به زمان انتخاب واحد خواهشمند است ،نمرات نهایی دانشجویان را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 8/11/93 طی لیستی به آدرس ایمیل های ذیل گروه برق bargh.karsh@tvu.ac.ir گروه مکانیک mech.karsh@tvu.ac.ir گروه عمران omran.karsh@tvu.ac.ir گروه حرفه ای herfeh.karsh@tvu.ac.ir ارسال نمایید. و یا حضورا تحویل کار

ادامه متن...

باسمه تعالی اساتید محترم با سلام و احترام، با توجه به تغییر نرم افزار آموزشی و نزدیک شدن به زمان انتخاب واحد خواهشمند است ،نمرات نهایی دانشجویان را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 8/11/93 طی لیستی به آدرس ایمیل های ذیل گروه برق bargh.karsh@tvu.ac.ir گروه مکانیک mech.karsh@tvu.ac.ir گروه عمران omran.karsh@tvu.ac.ir گروه حرفه ای herfeh.karsh@tvu.ac.ir ارسال نمایید. و یا حضورا تحویل کار

**قابل توجه کلیه اساتید محترم ودانشجویان گرامی **

با توجه به تغییراتی که در سایت ورود نمرات و مشاهده نمرات از سوی دانشگاه فنی انجام گرفته است ،تا اطلاع ثانویه قادر به هر گونه اقداماتی نخواهید بود. لذا خواهشمند است تااطلاعیه بعدی هیچگونه اقدامی نفرمایید.

ادامه متن...

با توجه به تغییراتی که در سایت ورود نمرات و مشاهده نمرات از سوی دانشگاه فنی انجام گرفته است ،تا اطلاع ثانویه قادر به هر گونه اقداماتی نخواهید بود. لذا خواهشمند است تااطلاعیه بعدی هیچگونه اقدامی نفرمایید.

ساعت کار اداره آموزش

قابل توجه کلیه دانشجویان از روز سه شنبه 30/10/93 تا تاریخ چهارشنبه 15/11/93 پاسخگویی به دانشجویان ..

ادامه متن...

قابل توجه کلیه دانشجویان از روز سه شنبه 30/10/93 تا تاریخ چهارشنبه 15/11/93 پاسخگویی به دانشجویان از ساعت 7:30 صبح ا لی 13:45می باشد . اداره آموزش 27/10/93

**قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی **

احتراما تقویم آموزشی نیمسال دوم 93 را از قسمت اطلاعیه های دانشجویی دریافت نمایید.

ادامه متن...

احتراما تقویم آموزشی نیمسال دوم 93 را از قسمت اطلاعیه های دانشجویی دریافت نمایید.

پیوندهای تصویری